Drukuj
Kategoria: Aktualności
Wpisany przez Renata Zając   
czwartek, 30 czerwca 2011 08:56

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, że zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2527 oraz Dz. U. z 2009 r. nr 56 poz. 458), od 1 września 2011 r. wszystkie dzieci pięcioletnie i sześcioletnie będą objęte obowiązkowym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym tzw. "zerówką".

W związku z powyższym, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.  art. 14 ust. 1a (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm), wszystkim osobom uczącym się uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.