Drukuj
Kategoria: Drużyna Powatu
Wpisany przez Katarzyna Gała   
środa, 17 sierpnia 2016 10:05

logo druzyna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, że do realizacji usługi na zorganizowanie wyjazdowego treningu wydolności rodzinnej w ramach Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osi priorytetowej IX Włączenie Społeczne został wybrany następujący wykonawca:

AWANS Ośrodek Usług Oświatowych

ul. Jana III Sobieskiego 15

42-200 Częstochowa

 

Zastępca Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłomnicach
Katarzyna Gała

 

 

Projekt partnerski „Drużyna powiatu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego