Drukuj
Kategoria: PAL Zawada
Wpisany przez Krzysztof Dusza   
środa, 15 lutego 2017 11:13

W miesiącu styczniu 2017r. instruktor – animator PAL i opiekun Klubu Mieszkańca  skupiły się na działaniach zmierzających do utworzenia grupy rekonstrukcyjnej, realizacji programu profilaktycznego: „W pułapce uzależnień” oraz powołania do życia na terenie Zawady Koła Gospodyń Wiejskich.

Pomysł utworzenia grupy rekonstrukcyjnej wypłynął podczas naszego wyjazdu do Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach na zajęcia teatralne w listopadzie 2016r. z dziećmi uczęszczającymi do Klubu Mieszkańca.

Nasza idea spotkała się z uznaniem i akceptacją trzech instytucji: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach oraz Zespołu Szkół w Zawadzie. W konsekwencji na terenie Zawady powstaje Grupa Rekonstrukcji Historycznej – LAS, której członkowie uczczą Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych sztuką teatralną opartą na publikacji Januarego Bartkiewicza oraz wieczornicą patriotyczną.

Warsztaty teatralne w Klubie Mieszkańca poprowadzi Pan Dawid Chybalski, reprezentujący Pracownię teatralną „Dratwa” przy GOK w Kłomnicach. Grupa rekonstrukcyjna będzie się składać z dzieci i młodzieży z terenu Zawady oraz dzieci uczestników projektu PAL. Ponadto powstanie film dokumentalny dotyczący okresu okupacji na terenie gminy Kłomnice, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Zawada oraz podjęte zostaną działania zmierzające do powstania monografii. Środki finansowe na powyższe przedsięwzięcie przekazywane są za pośrednictwem lokalnych firm na konto podane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

W dniu 23.01.2017r. w Klubie Mieszkańca odbyło się pierwsze spotkanie osób zaangażowanych w powyższą inicjatywę. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Anna Kubalska - kierownik GOPS w Kłomnicach, Pani Katarzyna Sosnowska – dyrektor GOK Kłomnice, Pan Marian Szyszka – dyrektor Zespołu Szkół w Zawadzie, Pani Walentyna Wilk – historyk, Pan Kazimierz Musiał, Pan Adam Worwąg – Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice oraz opiekun Klubu Mieszkańca i instruktor – animator PAL. Kolejne spotkanie wyznaczone zostało na dzień 06.02.2017r.

  W styczniu b.r. instruktor – animator PAL wraz z opiekunem Klubu Mieszkańca skupiły się nad rekonstrukcją Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie. W spotkaniu inauguracyjnym w dniu 13.01.2017r. wzięło udział pięć przemiłych Pań.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kobiet instruktor – animator PAL oraz opiekun Klubu Mieszkańca zorganizowały w dniu 20.01.2017r. zajęcia sportowe poprawiające kondycję fizyczną a w dniu 27.01.2017r. „Babski Wieczór”, na którym oprócz ćwiczeń (w tym walk z udziałem poduszek), odbyły się zajęcia manualne. Dziękujemy za pomoc i przygotowanie rewelacyjnych zajęć Pani Barbarze Musiał, która nie tylko poprawiła naszą kondycję i sylwetki, ale także pozytywnie wpłynęła na nasze humory.

W dniu 28.01.2017r. w Klubie Mieszkańca zrealizowana została kolejna część programu profilaktycznego „W pułapce uzależnień” . Osobami prowadzącymi byli: funkcjonariusz policji mł. asp. Bogumił Trejtowicz, terapeutka- Jola Piasecka – Postawa oraz przedstawiciel GOPS: Małgorzata Szafraniec. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Sabina Wróbel oraz Pani Justyna Grochocka – pracownik socjalny. Zajęcia skierowane były do lokalnej młodzieży a dotyczyły przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury: „Niebieskiej Karty”.

Instruktor – animator PAL w styczniu 2017r. współpracowała w ramach swych obowiązków z Zespołem Szkół w Zawadzie. Wraz z opiekunem Klubu Mieszkańca wsparła działania Pani Bogumiły Woldan w tworzeniu internetowej gazetki szkolnej: Zawada TIMES. Gratulujemy Pani Bogusi stworzenia fantastycznej gazetki, od której nie można oczu oderwać.

W Klubie Mieszkańca nie mogło również zabraknąć warsztatów dla dzieci i młodzieży, takich jak :”Wieczór pełen zagadek” zorganizowany w dniu 26.01.2017r.