Drukuj
Kategoria: Świadczenie wychowawcze
Wpisany przez Krzysztof Dusza   
czwartek, 03 marca 2016 09:58
  • W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku (włącznie), to w/w świadczenie przyznane i wypłacone zostanie z wyrównaniem, począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.
  • Rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia), następuje w terminie do 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi danymi.(Powyższe regulacje są przepisami szczególnymi, w stosunku do przepisów art. 18 i 21 ustawy i w stosunku do przepisów Kpa regulujących terminy załatwienia spraw.)
  • W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca2016 r. zastosowanie mają podstawowe przepisy art. 18 i 21 ustawy, zgodnie z którymi prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.