OGŁOSZENIE

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

14 sie 2023

OGŁOSZENIE

            W związku z przystąpieniem przez Gminę Kłomnice do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023–2030, Wójt Gminy Kłomnice zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie gminy, sprzyjających jej rozwojowi w perspektywie do 2030 roku. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo (mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje, stowarzyszenia i inni interesariusze) realizować sami lub w partnerstwach.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik) można składać do dnia 30 sierpnia 2023 r. w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@klomnice.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – strategia rozwoju gminy”.
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Kłomnice Strażacka 20, 42–270 Kłomnice, z dopiskiem „Fiszka projektowa – strategia rozwoju gminy”.
  3. bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy Kłomnice w godzinach pracy Urzędu.

            Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Wójt Gminy Kłomnice.

            Po zaakceptowaniu złożonej propozycji oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów gminy.

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Kłomnice

Piotr Juszczyk

Załączniki:
Fiszka projektowa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-08-14
Data publikacji:2023-08-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Morawiec
Liczba odwiedzin:259