Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Ważne rozmowy o przyszłości seniorów

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

20 mar 2024

W dniu 13.03.2023 r. mury Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach gościły przedstawiciela rządu – Ministrę do spraw Polityki Senioralnej Panią Marzenę Okłę-Drewnowicz. Wizyta członka Rady Ministrów podyktowana była potrzebą prowadzenia konsultacji społecznych, rozeznania potrzeb wyjątkowej grupy społecznej jaką stanowią seniorzy. Nowy urząd Ministra do spraw Polityki Senioralnej funkcjonuje dopiero od 3 miesięcy, jednakże od samego początku podejmuje działania zmierzające do usprawnienia zadań na rzecz poprawy sytuacji osób starszych w Polsce.

W spotkaniu, które miało przede wszystkim charakter konsultacyjny udział wzięli przedstawiciele władz Gminy: Wójt Gminy Kłomnice Pan Piotr Juszczyk, Z-ca Wójta Pan Adam Śliwakowski, Sekretarz Gminy Pani Bożena Lara, Skarbnik Pani Ewa Dąbrowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Dorota Boral, a także Przewodniczący Rady Gminy pan Bartłomiej Żurek oraz Prezes Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Pan Ryszard Całus. Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć również seniorów. Przybyli przedstawiciele z siedmiu Klubów Seniora z terenu Gminy Kłomnice wraz z opiekunami.

Intensywny rozwój polityki senioralnej na terenie Gminy Kłomnice spotkał się z dużym uznaniem i wdzięcznością ze strony przedstawiciela rządu. Ministra do spraw Polityki Senioralnej zwróciła uwagę na potrzebę wzmożenia działań nie tylko rządowych, ale również na szczeblu lokalnym zmierzających do zabezpieczenia interesów ludzi starszych, szczególnie w kreowaniu inicjatyw kształtujących warunki godnego i zdrowego starzenia się. Obecnie polityka senioralna staje się jedną z kluczowych dziedzin polityki społecznej. Potrzeby ludzi starszych, ich zdrowie i bezpieczeństwo leży szczególnie na sercu władzom Gminy Kłomnice, stąd szereg działań skierowanych właśnie do tej grupy społecznej. Z uwagi na fakt, iż na terenach wiejskich wzmocnienie aktywności społecznej wymaga podejmowania wielosektorowych działań tak ważna z punktu widzenia polityki społecznej staje się kooperacja. Dlatego też na terenie Gminy Kłomnice polityka senioralna realizowana jest przy współudziale organizacji pozarządowych, z wykorzystaniem programów rządowych i unijnych.

A skoro jest się już czym pochwalić, nie mogło zabraknąć prezentacji z dotychczasowych działań. Kluby Seniora miały wreszcie okazję zaprezentować swoje osiągnięcia. Czas spędzany wspólnie to przede wszystkim aktywność, realizowanie pasji, spełnianie marzeń. To wyjazdy integracyjne, zajęcia tematyczne, promocja gminy i środowiska seniorów.

Wspólnie spędzony czas pozwolił na dokonanie analiz, stał się inspiracją do podejmowania nowych, twórczych działań w celu budowania w Gminie Kłomnice mocnej i skutecznej polityki senioralnej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-03-20
Data publikacji:2024-03-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Morawiec
Liczba odwiedzin:238