Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

9 maja 2022
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Nabór na stanowisko: Animator/Opiekun Klubu Seniora Zawada

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni Seniorzy z Zawady” o nr WND-RPSL.09.02.05-24-011B/20-005 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych –  konkurs - ogłasza nabór na stanowisko:

Animator/Opiekun Klubu Seniora 

21 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko: Animator/Opiekun Klubu Seniora Zawada

Nabór na stanowisko: Kierownik Klubu Zawada

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni Seniorzy z Zawady” o nr WND-RPSL.09.02.05-24-011B/20-005 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs – ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Klubu

21 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko: Kierownik Klubu Zawada