Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

10 maja 2023
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2023r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem.

Wszelkie informacje znajdują się poniżej w załączniku ogłoszenia.

9 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2023r.

Informacja o naborze - „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Cele programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

 

Adresaci Programu

   - dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

   - osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Osoby zainteresowane wsparciem mogą się zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach  do dnia 7 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

4 listopada 2022
Czytaj więcej o: Informacja o naborze - „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023