Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

29 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Zamówienie na usługę społeczną

Zamówienie na usługę społeczną:

 „SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KŁOMNICE”

 

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: GOPS.PS.226.1.2024
termin składania ofert: 12 lutego 2024 r. godz. 08:00 
nowy termin składania ofert: 13 lutego 2024 r. godz. 08:00
status postępowania: zakończony

Dnia 07.02.2024 r. dodano informację o zmianie treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-371cb6de-c1a4-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Identyfikator postępowania: ocds-148610-371cb6de-c1a4-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2 lutego 2024
Czytaj więcej o: Zamówienie na usługę społeczną

Plan postępowań na 2024 rok

19 stycznia 2024
Czytaj więcej o: Plan postępowań na 2024 rok