BIP GOPS Kłomnice

Oferty pracy

Nabór na stanowisko: Animator/Opiekun Klubu Seniora Zawada

2022-01-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni Seniorzy z Zawady” o nr WND-RPSL.09.02.05-24-011B/20-005 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych –  konkurs - ogłasza nabór na stanowisko:

Animator/Opiekun Klubu Seniora 

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko: Animator/Opiekun Klubu Seniora Zawada

Nabór na stanowisko: Kierownik Klubu Zawada

2022-01-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni Seniorzy z Zawady” o nr WND-RPSL.09.02.05-24-011B/20-005 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs – ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Klubu

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko: Kierownik Klubu Zawada

Nabór na stanowisko: Kierownik Klubu Chorzenice

2022-01-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Chorzenicki Klub Seniora” o nr WND-RPSL.09.02.05-24-011E/20-004 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs - ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Klubu

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko: Kierownik Klubu Chorzenice

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2019-05-08
Data publikacji:2019-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4656