Strona główna

Najnowsze aktualności

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach jako realizator ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687 ) informuje o przedłużeniu wsparcia dla odbiorców paliw gazowych do 30 czerwca 2024 r.

Ustawa przewiduje, iż odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają domy gazem, posiadają opłacone faktury,  mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Pierwotnie ustawa zakładała wypłatę refundacja podatku VAT za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Po nowelizacji ustawy odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych będą mogli uzyskać refundację także za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, że kontynuuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w formie pobytu dziennego Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024 finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje,

iż pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-371cb6de-c1a4-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

zostało umieszczone zamówienie na usługę społeczną:

 „SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KŁOMNICE”

DODATEK OSŁONOWY - 2024 rok

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż można już składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – za 2022 rok.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU OSŁONOWEGO ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁADCE "GOSPODARSTWO DOMOWE >> DODATEK OSŁONOWY 2024"

 

INFORMACJA DOT. PROCEDURY PRZETARGOWEJ

INFORMACJA DOT. PROCEDURY PRZETARGOWEJ

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje,

iż w celu wyłonienia realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest w trakcie prowadzenia procedury przetargowej

(zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).

INFORMACJA