Strona główna

Najnowsze aktualności

Informacja

Konkurs - "Partnerstwo dla Wolontariatu"

Narodowy Instytut Wolności zaprasza do składania wniosków w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu", edycja 2024. Konkurs jest realizowany w ramach Korpusu Solidarności - Rządowego
Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030. Strategicznym celem Programu jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do
systematycznego angażowania się obywateli w wolontariat. Nabór wniosków trwa od 29 kwietnia 2024 do 21 maja br. do godziny 16:00.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
https://niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-solidarnosci/konkurs-partnerstwo-dla-wolontariatu/edycja-2024/

 

Ogólnopolska Karta Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach, w związku z licznymi zapytaniami informuje, iż Ogólnopolską Kartę Seniora można nabyć bezpośrednio u jej wydawcy - czasopisma Głos Seniora.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Wydawcy:

https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2/

Kontakt w sprawie wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora:

tel. 12 429 37 28

e-mail: poczta@manko.pl

Refundacja podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego - tzw. "Dodatek gazowy"

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach z/s w Zdrowej informuje, iż na naszej stronie internetowej w zakładce (menu boczne) GOSPODARSTWO DOMOWE > DODATEK GAZOWY znajdą Państwo uaktualnione informacje, a także wnioski do wypełnienia dotyczące uzyskania refundacji podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego - tzw. "Dodatku gazowego"

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, iż Gmina Kłomnice przystąpiła do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.