Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus-Podprogram 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą Zdrowa ul. Łąkowa 1 informuje, iż od 08 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2023

 

 

 

Ważne rozmowy o przyszłości seniorów

Przejdź do - Ważne rozmowy o przyszłości seniorów

W dniu 13.03.2023 r. mury Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach gościły przedstawiciela rządu – Ministrę do spraw Polityki Senioralnej Panią Marzenę Okłę-Drewnowicz. Wizyta członka Rady Ministrów podyktowana była potrzebą prowadzenia konsultacji społecznych, rozeznania potrzeb wyjątkowej grupy społecznej jaką stanowią seniorzy. Nowy urząd Ministra do spraw Polityki Senioralnej funkcjonuje dopiero od 3 miesięcy, jednakże od samego początku podejmuje działania zmierzające do usprawnienia zadań na rzecz poprawy sytuacji osób starszych w Polsce.

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach jako realizator ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687 ) informuje o przedłużeniu wsparcia dla odbiorców paliw gazowych do 30 czerwca 2024 r.

Ustawa przewiduje, iż odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają domy gazem, posiadają opłacone faktury,  mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Pierwotnie ustawa zakładała wypłatę refundacja podatku VAT za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Po nowelizacji ustawy odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych będą mogli uzyskać refundację także za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, że kontynuuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w formie pobytu dziennego Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024 finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje,

iż pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-371cb6de-c1a4-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

zostało umieszczone zamówienie na usługę społeczną:

 „SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KŁOMNICE”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-08
Data publikacji:2019-05-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:19539