Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

9 lut 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, że kontynuuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w formie pobytu dziennego Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024 finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego.

UWAGA! WSZELKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE TEJ STRONY!

 

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane  na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych przyczyn nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16-go roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane  na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedna osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w godzinach 6.00-22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego będzie wynosić 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością.

 

 

 

Zgłoszeń do Programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO oraz kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach,  Zdrowa, ul, Łąkowa 1.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt z pracownikiem Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą w Zdrowej, ul, Łąkowa 1.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-02-09
Data publikacji:2024-02-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Morawiec
Liczba odwiedzin:723