Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

       Logo Pomoc Żywnościowa                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                 Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane podstawami do udzielenia pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r., a także spełnieniem kryterium dochodowego, ustalonego na poziomie 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
Kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy żywnościowej wynosi dla osoby samotnie gospodarującej – 1707,20zł;   dla osoby w rodzinie – 1320,00zł.

Osoby zainteresowane przyznaniem pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, z siedzibą: Zdrowa, ul. Łąkowa 1, celem udokumentowania aktualnej sytuacji dochodowej od dnia 18.01.2022r.

W związku z aktualną sytuacją epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, prosimy, aby przed planowaną wizytą w GOPS, skontaktować się telefonicznie z ośrodkiem, pod numerem telefonu: 34 389 36 78   lub   34 389 36 69.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-05
Data publikacji:2022-01-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Smolarek
Liczba odwiedzin:1951