Pracownicy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Anna Kubalska

Kierownik

34 389 36 60 wew.21

kierownik­_gops@klomnice.pl

Katarzyna Gała

Z-ca Kierownika

34 389 36 66 lub

34 389 36 60 wew. 25

gops@klomnice.pl

Monika Posak –Pachulska

Główny księgowy

34 389 36 66 lub

34 389 36 60 wew. 25

 

Aneta Franas

Referent

34 389 36 66 lub

34 389 36 60 wew. 25

 

Agnieszka Robakowska

Referent

34 389 36 60 wew 20

 

POMOC SPOŁECZNA

Kamińska Marta

Asystent Rodziny

 

34 389 36 69
lub
34 389 36 60  wew.23

Grochocka Justyna

Pracownik Socjalny

Garnek, Karczewice, Kuźnica, Michałów

Rymarczyk Anna

Pracownik Socjalny

Adamów, Konary, Kłomnice ulice: Bartkowicka, Dworska, Sądowa, Targowa

Wojciechowska Aneta

Specjalista Pracy Socjalnej

Skrzydlów, Trząska, Niwki, Przybyłów, Zdrowa, Janaszów, Kłomnice ulice: Zielona, Parkowa, Nieznanicka, Zdrowska

Pikos Ewa

Specjalista Pracy Socjalnej

Nieznanice, Witkowice, Chorzenice, Michałów Rudnicki, Bartkowice

34 389 36 78
lub
34 389 36 60 wew.24

Krawczyk Monika

Specjalista Pracy Socjalnej

Zawada, Śliwaków, Zberezka, Lipicze, Jamrozowizna, Pacierzów, Kłomnice ul. Nowa

Nocuń Joanna

Pracownik Socjalny

Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Chmielarze, Kłomnice ulice: Ogrodowa, Krótka, Janaszowska, Szkolna, Pocztowa, Strażacka, Południowa, Łąkowa, Brzozowa, Leśna, Projektowana, Dworcowa, Zachodnia, Księża, Gwiezdna, Księżycowa 

Kalota Rafał

Pracownik Socjalny

Rzerzęczyce, Kłomnice ulice: Częstochowska, Kolejowa

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Joanna Pluta

Inspektor

34 389 36 62
lub 34 389 36 60  wew. 22

Renata Zając

Inspektor

Agnieszka Antończak

Referent

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Paulina Kwarciak

Referent

34 389 36 76
lub 34 389 36 60 wew. 29

Magdalena Pałuszka

Referent

KASA 

czynna 5-go, 22-go, 25-go każdego miesiąca 
od godz.11.00 do 15.00

Do odbioru świadczeń z kasy niezbędny jest dowód osobisty osoby odbierającej świadczenia i aktualna decyzja (decyzje) przyznająca wszystkie świadczenia. W przypadku pobierania świadczenia przez inną osobę niż wymieniona w decyzji konieczne jest imienne upoważnienie od osoby, której przyznano świadczenia

Aneta Franas

Referent/Kasjer

34 3281277 wew. 26

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewa Pikos

IODO

34 389 36 78

epikos_gops@klomnice.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-08
Data publikacji:2019-05-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7811