Strona główna

Najnowsze aktualności

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą Zdrowa, ul. Łąkowa1 prosi osoby, które chcą skorzystać z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020, o wcześniejszy kontakt telefoniczny z w/w Ośrodkiem.
Nr telefonu: 34 3893669 lub 34 3893678

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
poniedziałek od 7.30 - 16.00
wtorek            od 7.30 - 15.30
środa              od 7.30 - 15.30
czwartek        od 7.30 -15.30
piątek             od 7.30 - 15.00

Od 11 stycznia 2021r są wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Informacja dla uczestników Klubu Seniora i Placówki Wsparcia Dziennego w Konarach

Informacja dla uczestników Klubu Seniora i Placówki Wsparcia Dziennego w Konarach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach zachowuje instytucjonalną gotowość do realizacji trwałości projektu ( świadczenia usług ) „Aktywne, radosne Konary i okolice „.

Informujemy, że dysponujemy 20 miejscami w Klubie Seniora oraz 20 miejscami w Świetlicy Środowiskowej w Konarach , zachowując trwałość projektu.

Z uwagi na aktualną sytuację pandemii koronawirusa, zajęcia zarówno w Klubie Seniora i Świetlicy Środowiskowej możemy realizować wyłącznie w formie pracy zdalnej.
Osoby chętne do uczestnictwa w Klubie Seniora i Świetlicy Środowiskowej w formie pracy zdalnej, proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa celem złożenia deklaracji i oświadczenia o gotowości uczestnictwa w zajęciach w formie pracy zdalnej. Informacje dotyczące uczestnictwa można również uzyskać pod nr telefonu 34 328 12 77 lub 34 389 36 61.


Z poważaniem

Kierownik GOPS Kłomnice
Anna Kubalska

Ogłoszenie

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą Zdrowa ul. Łąkowa1 informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020, osoby potrzebujące mogą zgłaszać się od 11.01.2021r do w/w ośrodka po skierowanie na otrzymanie pomocy żywnościowej.