Strona główna

Najnowsze aktualności

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach, Dział Świadczeń Wychowawczych, informuje, iż wnioski dotyczące świadczeń 500+ oraz 300+ można składać w następujących terminach:

 

Wyprawka szkolna 300 +

 

- od 1 lipca 2020r. wyłączniedrogą elektroniczną (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, profilu zaufanego, ePUAP, portalu Empatii, PUE ZUS)

- od 1 sierpnia 2020r.- drogą tradycyjną (czyli papierowo) oraz drogą elektroniczną

 

Świadczenie wychowawcze 500 +

 

Jednocześnie informujemy, iż obecny okres świadczeniowy trwa do 31.05.2021r., a wnioski na kolejny okres można składać w następujących terminach:

 

- od 1 lutego 2021r. wyłącznie drogą elektroniczną (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, profilu zaufanego, ePUAP, portalu Empatii, PUE ZUS)

- od 1 kwietnia 2021r. - drogą tradycyjną (czyli papierowo) oraz drogą elektroniczną

 

W związku z powyższym, obecnie nie składamy wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, że żywność pochodząca z Banku Żywności w Częstochowie dla osób zakwalifikowanych do tego rodzaju pomocy będzie dostarczana na posesję przez wolontariuszy - strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w dniach 22.06.2020 r. - 24.06.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

INFORMACJA

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem 24/2020 z dnia 10.06.2020r Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, w dniu 12.06.2020r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach czynny będzie w godzinach 7:30 - 13:30.

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, że żywność pochodząca z Banku Żywności w Częstochowie dla osób zakwalifikowanych do tego rodzaju pomocy będzie dostarczana na posesję przez wolontariuszy - strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w dniach 11.05.2020 r. - 13.05.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

INFORMACJA

Wzwiązku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, że żywność pochodząca z Banku Żywności w Częstochowie dla osób zakwalifikowanych do tego rodzaju pomocy będzie dostarczana na posesję przez wolontariuszy - strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w dniach 21.04.2020 r. - 24.04.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

                                               Kierownik

                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                               w Kłomnicach