Strona główna

Najnowsze aktualności

Informacja

Informacja

Informacja

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

            W związku z przystąpieniem przez Gminę Kłomnice do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023–2030, Wójt Gminy Kłomnice zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie gminy, sprzyjających jej rozwojowi w perspektywie do 2030 roku. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo (mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje, stowarzyszenia i inni interesariusze) realizować sami lub w partnerstwach.

OGŁOSZENIE O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

OGŁOSZENIE O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą Zdrowa, ul. Łąkowa 1 informuje, że wydawanie żywności nastąpi po okazaniu skierowania.


W dniu 17.07.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00 - 15.00 żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi: Kłomnice, Skrzydlów, Trzaska, Niwki, Przybyłów, Zdrowa, Michałów Rudnicki, Michałów Kłomnicki, Huby, Adamów, Karczewice, Konary, Garnek, Kuźnica.

W dniu 18.07.2023 r. (wtorek) w godzinach 10.00-15.00 żywność wydana będzie dla mieszkańców: Rzerzęczyc, Rzeki Wielkie, Rzeki Małe, Pacierzów, Chorzenice, Bartkowice, Nieznanice, Witkowice, Lipicze, Śliwaków , Zawada, Janaszów , Pustkowie Kłomnickie, Jamrozowizna.     

PROSIMY O ZGASZANIE SIĘ WYZNACZONYCH DNIACH DLA DANYCH MIEJSCOWOSCI ORAZ ZABRANIE ZE SOBĄ TORBY NA PRODUKTY ŻYWNOŚCIWE

UWAGA