Strona główna

Najnowsze aktualności

INFORMACJA

W związku z zakończeniem realizacji projektu "Chorzenicki Klub Seniora", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, że od dnia 01.03.2023 r., ośrodek w ramach trwałości projektu oferuje:

 26 wolnych miejsc w Klubie Seniora w Chorzenicach ul. Główna 51

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w placówce, prosimy o zgłaszanie się
w celu podpisania deklaracji uczestnictwa do:

 Klubu Seniora w Chorzenicach ul. Główna 51 – poniedziałek, czwartek

  • w godzinach 16.00 - 19.00,

 Klub Seniora to miejsce spotkań mieszkańców Gminy Kłomnice w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności
i integracji. Celem Klubu Seniora jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.  

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 Z poważaniem:

Koordynator projektu

Agnieszka Robakowska

INFORMACJA

W związku z zakończeniem realizacji projektu "Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, że od dnia 01.03.2023r., ośrodek w ramach trwałości projektu oferuje:

 25 wolnych miejsc w Klubie Seniora w Zawadzie ul. Częstochowska 5

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w placówce, prosimy o zgłaszanie się
w celu podpisania deklaracji uczestnictwa do:

 Klubu Seniora w Zawadzie ul. Częstochowska 6a – wtorek, piątek

  • w godzinach 17.00 - 20.00

Klub Seniora to miejsce spotkań mieszkańców Gminy Kłomnice w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności
i integracji. Celem Klubu Seniora jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.  

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Z poważaniem:

Koordynator projektu

Agnieszka Robakowska

Nowa placówka terapeutyczna na terenie gminy

Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Na terenie naszej gminy, w miejscowości Zawada, rozpoczęła działalność nowa placówka terapeutyczna. Będzie to Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ( dla osób chorych psychicznie- wykazujących zaburzenia psychotyczne; z niepełnosprawnością intelektualną, wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych- w tym autyzm i zespół Aspergera).

Skrócony czas pracy pracowników GOPS 23.12.2022r

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach nr  Nr 66/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 23 grudnia 2022r. ustalono skrócony czas pracy tj. do godziny 12.30.

Mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych proszę o uwzględnienie zmian przy planowaniu wizyty w naszym ośrodku. Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszam.

                                                               Kierownik GOPS

Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2023r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem.

Wszelkie informacje znajdują się poniżej w załączniku ogłoszenia.

Wniosek o dodatek elektryczny

DODATEK ELEKTRYCZNY

W dniu 17 października 2022 r. została opublikowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127). Ustawa wprowadziła nową formę wsparcia w postaci DODATKU ELEKTRYCZNEGO.

Dodatek elektryczny przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.