Strona główna

Najnowsze aktualności

INFORMACJA !!!

INFORMACJA

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza, na podstawie Zarządzenia nr 35/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, ustala się czas pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 04.08.2022 r. od 7.30 do godz. 14.00.

Mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych proszę o uwzględnienie zmian przy planowaniu wizyty w naszej jednostce. 

Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszam.

                                   Z poważaniem,

                                   Kierownik GOPS

                                   Anna Kubalska

INFORMACJA !!!

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza, na podstawie Zarządzenia nr 32/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, ustala się czas pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 25.07.2022 r. od 7.30 do godz. 14.00.

Mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych proszę o uwzględnienie zmian przy planowaniu wizyty w naszej jednostce. 

Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszam.

Z poważaniem,

Kierownik GOPS

Anna Kubalska

INFORMACJA !!!

INFORMACJA

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza, na podstawie Zarządzenia nr 27/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, ustala się czas pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 04.07.2022 r. od 7.30 do godz. 14.00.

Mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych proszę o uwzględnienie zmian przy planowaniu wizyty w naszej jednostce. 

Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszam.

Z poważaniem,

Kierownik GOPS

Anna Kubalska

INFORMACJA !!!

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza, na podstawie Zarządzenia nr 24/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, ustala się czas pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach
od dnia 27.06.2022 r. do dnia 01.07.2022 r. od godz. 7.30 do godz. 14.00.

Mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych proszę o uwzględnienie zmian przy planowaniu wizyty w naszej jednostce. 

Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszam.


Z poważaniem,

Kierownik GOPS

Anna Kubalska

 

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym
w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Skrócony czas pracy Ośrodka

 

Skrócony czas pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 17.06.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach nr Nr 22/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 17 czerwca 2022r. ustalono skrócony czas pracy tj. do godziny 12.00.

Mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych proszę o uwzględnienie zmian przy planowaniu wizyty w naszym ośrodku. Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszam.

Kierownik GOPS