Strona główna

Najnowsze aktualności

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Kłomnice otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Dofinansowanie „Opieki wytchnieniowej” wynosi 48 960 zł i stanowi to jednocześnie całkowitą wartość zadania.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami traktowanymi na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

UWAGA !!!!

Skrócony dzień pracy Ośrodka w dniu 24.12.2021

Szanowni Państwo,
Dni: 24.12.2021r, tj. Wigilia oraz 7.01.2022r. - Święto Trzech Króli – będą dla GOPS w Kłomnicach dniami wolnymi od pracy.
GOPS w Kłomnicach w pozostałe dni robocze w okresie świątecznym będzie działał bez zmian.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o uwzględnienie zmian przy planowaniu wizyty w GOPS.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Kierownik GOPS w Kłomnicach
Anna Kubalska

Nabór uczestników do projektu pn. „Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic”

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne, poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych w Gminie Kłomnice powstaje Klub Seniora w Zawadzie.

Nabór uczestników do projektu pn. „Chorzenicki Klub Seniora”

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne, poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych w Gminie Kłomnice powstaje Klub Seniora w Chorzenicach.