Zasady działania grup robocznych w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Działania w ramach grup roboczych  prowadzone są zgodnie z art. 9a ust. 14 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

Ustalenia dotyczące sytuacji rodzin - w tym szczególnie dzieci, objętych pomocą w formie procedury „Niebieskie Karty”, dokonywane są za pomocą zdalnych środków komunikacji z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji głosowej, tekstowej i wideo (np.: rozmowy telefoniczne, e-maile, wideo konferencje).

 

Rozeznanie sytuacji i przekazywanie za pomocą pośrednich środków komunikacji (np.: rozmowa telefoniczna, e-mail, wideo połączenie) osobom doświadczającym przemocy w rodzinie informacje o dostępnych na terenie gminy lub  powiatu: miejscach  i instytucjach, które udzielają specjalistycznego wsparcia (psychologicznego lub prawnego), a w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej;

 

Rekomendowanych form kontaktu (tj.: telefonicznego, e-mailowego czy połączeń wideo)  nie wykluczają - w szczególnych przypadkach - możliwości zorganizowania bezpośrednich spotkań  członków grupy roboczej z osobą doznającą przemocy w rodzinie czy sprawcą przemocy w rodzinie.

Spotkania przeprowadzane są w sposób zapewniający wszelkie warunki bezpieczeństwa sanitarnego związane z ochroną przed SARS-CoV-2.

 

W sytuacjach szczególnych lub tego wymagających, możliwe są również wizyty członków grupy roboczej w miejscu zamieszkania osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie. W takiej sytuacji członek grupy roboczej wyposażony jest  we wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa.

Posiedzenia grupy roboczej mogą być organizowane w sposób tradycyjny, podczas którego osoby uczestniczące zobowiązane są do bezwzględnego stosowania podstawowych zasad reżimu sanitarnego i zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-08
Data publikacji:2021-01-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ania Smolarek
Liczba odwiedzin:2078